Strona główna

Projekt pt. „Skuteczny menedżer sprzedaży 50+” jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Celem projektu jest dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób po 50 roku życia do potrzeb regionalnej gospodarki oraz wymogów współczesnego rynku pracy.

Projekt obejmuje bezpłatne szkolenia specjalistyczne z zakresu marketingu i sprzedaży oraz szkolenia językowe.

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2008 – 28.02.2010