Świadczenia

Uczestnikom projektu przysługują nieodpłatnie następujące świadczenia:

I. Szkolenia specjalistyczne z zakresu marketingu i sprzedaży
obejmujące m. in. następujące zagadnienia:

 • rola marketingu i sprzedaży w firmie
 • zarządzanie zespołem
 • komunikacja interpersonalna
 • techniki sprzedaży i obsługa klienta
 • negocjacje
 • zarządzanie finansami
 • gra symulacyjna Market Place

II. Szkolenia językowe

 • język angielski i niemiecki na różnych poziomach zaawansowania

III. Świadczenia dodatkowe

 • wyżywienie na szkoleniach specjalistycznych
 • poczęstunek na szkoleniach językowych
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla osób spoza Lublina