Uczestnicy

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej
  • zameldowane, zamieszkałe lub pracujące na terenie województwa lubelskiego
Szczegółowe informacje nt. warunków udziału w projekcie, rekrutacji i kwalifikacji kandydatów oraz organizacji szkoleń zawiera Regulamin projektu.